Jako motorové oleje se označují lubrikanty určené mazání spalovacích benzinových a naftových motorů.

Technika mazání

Ozubená kola
Ozubená kola

Olej je umístěn v klikové skříni bloku motoru a její spodní část je také nazývána olejová vana. Olej je zpravidla rozváděn olejovým čerpadlem, jehož běh je spojen s během motoru. Během čerpání oleje je olej současně filtrován. Pohyb pístů ve válci je mazán „odspoda“, tedy ze strany klikového mechanismu. Kromě pístů jsou mazány stejnou olejovou náplní i další pohyblivé části motoru, především kliková hřídel.

Životnost oleje u automobilů se pohybuje od 5.000 do 15.000 kilometrů, pak je zpravidla třeba olejovou náplň vyměnit. Za provozu olej ubývá jednak netěsnostmi, jednak spalováním olejového filmu, který ulpívá na stěnách válců. S rostoucím opotřebením motoru se zvyšuje netěsnost skříně i netěsnost pístů ve válcích, a tím se zvyšuje spotřeba oleje.

[ad#respwhite]

Mazání dvoudobých motorů

U dvoudobých motorů není možno použít techniku mazání popsanou výše, protože za provozu je prostor pod pístem naplňován směsí vzduchu s palivem. U dvoudobých motorů se lubrikant přidává přímo do benzínu (obvykle v poměru 1:20 až 1:50). Pro mazání dvoudobých (dvoutaktních) motorů se používají speciální oleje — použít běžný motorový olej není možné.

Ekologické aspekty

Použité („vyjeté“) motorové oleje je nutno ekologicky likvidovat. Jejich vylévání do přírody nebo do kanalizace, nevhodné spalování apod. není přípustné. Řada firem nabízí v rámci managementu maziv i zpětný odběr / ekologické zpracování použítých olejů.

[ad#respwhite]
Motorové oleje
Štítky: